ikona sąd

Podział majątku

Świadczymy usługi nakierowane na zawarcie umowy ustalającej rozdzielność majątkową. Nie muszą one dotyczyć wyłącznie spraw rozwiązania małżeństwa – mogą także zostać nawiązane w trakcie trwania formalnego związku. Doradzamy w kwestiach wyjścia ze współwłasności małżeńskiej. Niezależnie od tego, czy podział ma mieć miejsce na drodze sądowej, czy polubownej, zapewniamy Państwu ekspercką pomoc w każdej sytuacji wymagającej rozporządzenia majątku.

Podział majątku – kiedy do niego dochodzi?

Sytuacje, w których dochodzi do podziału majątku, często mają miejsce w wypadku separacji bądź rozwodu. Para może jednak zdecydować się na takie rozwiązanie, wcale nie mając w planach zakończenia związku. Wówczas strony często korzystają z doradztwa prawnika na drodze zupełnie ugodowej. Trudniejsze są podziały mające miejsce w wyniku zniesienia małżeństwa, szczególnie gdy zainteresowani nie są zgodni. Wówczas bardzo często rozdzielność majątkowa wchodzi na drogę sądową i angażowany jest adwokat. Inne sytuacje, które mogą prowadzić do podziału majątku, to śmierć współmałżonka lub jego ubezwłasnowolnienie.

Podział fizycznego majątku na drodze sądowej

Sąd jest uprawniony do dokonania podziału majątku fizycznego rozdzielenia majątku w następujące sposoby:

  • przyznanie prawa własności jednemu małżonkowi z obowiązkiem spłaty wobec drugiego,
  • sprzedaż majątku i podział uzyskanych środków.

Na wydanie decyzji zgodna wola obu stron sporu.

Pomoc szczecińskich prawników w podziale majątku

Podejmując się wyjścia ze współwłasności małżeńskich, warto postawić na profesjonalną pomoc. Odpowiednia wiedza i doświadczenie pomogą zapewnić sobie jak najkorzystniejsze warunki w sytuacji takiego podziału. Dzięki temu obie strony wyjdą zadowolone, niezależnie od przyczyn, z jakich potrzebne jest rozwiązanie współwłasności małżeńskiej. Nasi radcy prawni świadczą usługi w tym zakresie, opierając się na zdobywanej przez lata wiedzy i doświadczeniu, tak aby doprowadzić do jak największego zadowolenia klientów z wyniku sprawy. Zapraszamy do kontaktu!