Oferta dla firm

Klientom biznesowym proponujemy nawiązanie współpracy w ramach:

  1. stałej obsługi prawnej, wykonywanej kompleksowo na podstawie umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony, z ryczałtowo określonym miesięcznym wynagrodzeniem,
  2. doraźnej obsługi prawnej (ad hoc), świadczonej w konkretnej sprawie zleconej naszej kancelarii.

Jeśli chcieliby Państwo poznać koszty obsługi prawnej swojej firmy, prosimy o kontakt. Po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami, przedstawimy Państwu swoją ofertę cenową. Mogą Państwo również przesłać zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego opisując zakres oczekiwanej pomocy prawnej lub też umówić się na spotkanie, celem szczegółowego omówienia zasad współpracy.

Obsługujemy klientów bez względu na formę i zakres prowadzonej przez nich działalności, poczynając od jednoosobowych przedsiębiorców, poprzez różnego rodzaju spółki handlowe, stowarzyszenia, fundacje, zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe osoby prawne, itp.

Udzielamy konsultacji i porad prawnych oraz przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z prowadzoną przez klienta działalnością (wszelkiego rodzaju pisma, umowy, regulaminy, ogólne warunki, dokumenty rejestrowe, opinie prawne itp.).

Reprezentujemy również klientów przed sądami, sądami polubownymi, urzędami, bankami i innymi podmiotami, w różnego rodzaju postępowaniach lub negocjacjach.

Nasze usługi mogą być świadczone w siedzibie Państwa firmy lub też w naszej kancelarii, z wykorzystaniem środków umożliwiających komunikację na odległość.

Firmom proponujemy w szczególności prowadzenie następujących spraw: