ikona sąd

Egzekucja długów

(dochodzenie należności, ochrona dłużników)

Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi we wszelkich sprawach związanych z egzekucją długów. Świadczymy usługi zarówno dla klientów będących wierzycielami (zawieranie ugód z dłużnikami klienta, sądowe dochodzenie roszczeń, egzekucja komornicza i administracyjna, zabezpieczanie należności), jak i dla klientów będących dłużnikami (zawieranie ugód z wierzycielami klienta, negocjacje z bankami, firmami windykacyjnymi, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika, itp.).