Kancelaria Radców Prawnych s.c. Juzwa Ogrodnik

Z tytułu świadczenia usług na rzecz klientów, Kancelarii przysługuje honorarium.

W celu poznania wysokości honorarium w konkretnej sprawie prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.

Podstawą ustalenia wysokości honorarium jest przewidywany nakład pracy niezbędny dla załatwienia danej sprawy oraz stopień jej skomplikowania. Honorarium określane jest ryczałtowo (tj. w z góry określonej kwocie) lub wedle stawki za godzinę pracy.

W przypadku zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi instytucjami, honorarium zależy przede wszystkim od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu oraz stopnia jej zawiłości i wymaganego nakładu pracy pełnomocnika procesowego. Honorarium ustalane jest między innymi na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 265 ze późniejszymi zmianami).

Nasza Kancelaria uczestniczy w programie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, w ramach którego oferujemy następujące zniżki:

  1. 20% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  2. 10% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na porady prawne w pozostałych sprawach z zakresu prawa cywilnego