§ Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.

Z tytułu świadczenia usług na rzecz klientów, Kancelarii przysługuje honorarium.

W celu poznania wysokości honorarium w konkretnej sprawie prosimy skorzystać z formularza Porada ON-LINE.

Podstawą ustalenia wysokości honorarium jest przewidywany nakład pracy niezbędny dla załatwienia danej sprawy oraz stopień jej skomplikowania. Honorarium określane jest ryczałtowo (tj. w z góry określonej kwocie) lub wedle stawki za godzinę pracy.

W przypadku zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi instytucjami, honorarium zależy przede wszystkim od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu oraz stopnia jej zawiłości i wymaganego nakładu pracy pełnomocnika procesowego. Honorarium to ustalane jest:

a) w odniesieniu do radców prawnych – na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 490 ze zm.);

b) w odniesieniu do adwokatów – na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 461 ze zm.);

© Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C Juzwa Ogrodnik Bugaj-Bek
Projekt graficzny i realizacja: Studio Graficzne AM - Strony internetowe Szczecin

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies