Polityka prywatności

Administratorami danych osobowych są Andrzej Juzwa i Tomasz Ogrodnik jako wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych s.c. Juzwa Ogrodnik z siedzibą w Szczecinie przy ul. Owocowej 4b/4 NIP 8512711837 Regon 812102730. Odbiorcą danych osobowych będą: Administrator, personel Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, a także organy wymiaru sprawiedliwości (np. sądy, prokuratury) oraz osoby trzecie, w tym przeciwnicy procesowi i ich pełnomocnicy – w zakresie w jakim jest to potrzebne do wykonania zleconych Kancelarii usług prawnych.

Dane osobowe przetwarzane są celu wykonania zleconych Kancelarii usług prawnych, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powierzonych zadań.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania zlecenia oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących zleconych Kancelarii usług i po tym czasie usunięte.

Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe to mogą Państwo złożyć skargę do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.