§ Rozwody, prawo spadkowe, odszkodowania, należności

Oferta dla klientów indywidualnych:

Staramy się zapewnić klientom indywidualnym pomoc prawną we wszelkich zgłaszanych przez nich sprawach. Jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o prawo spadkowe, karne czy prawo pracy, a także przepisy ze spraw rodzinnych, jak na przykład rozwody. Sprawy spadkowe nie stanowią problemu dla naszych ekspertów – mamy doświadczenie w zleceniach o podział majątku, dzięki czemu możemy zapewnić fachową pomoc w tym zakresie. Udzielamy konsultacji i porad prawnych, sporządzamy niezbędne pisma sądowe i pozasądowe, sami przygotowujemy lub opiniujemy przedłożone nam przez klientów umowy i inne dokumenty, pomagamy w rozmowach z wierzycielami lub dłużnikami oraz przy zawieraniu umów. Zajmujemy się również prawem rodzinnym – prowadzenie spraw rodzinnych nie jest dla nas wyzwaniem. Reprezentujemy również klientów przed sądami, sądami polubownymi, urzędami, bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami windykacyjnymi, zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami, w różnego rodzaju postępowaniach lub negocjacjach.

 

Klientom indywidualnym proponujemy w szczególności prowadzenie następujących spraw:

Sprawy rodzinne – prowadzenie spraw rodzinnych

(rozwody, alimenty, podział majątku) Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zwłaszcza w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych (rozwody, rozwody z orzeczeniem winy, separacja, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, odpowiedzialność za długi małżonka, itp.).

 

Sprawy spadkowe, podział majątku

(testamenty, zachowki, podział majątku) Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami we wszelkich sprawach, związanych z prawami majątkowymi po zmarłych, które to sprawy reguluje prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe, testamenty, zachowki, podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku, ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe, niegodność dziedziczenia, odrzucenie spadku, itp.).

 

Odszkodowania

(komunikacyjne, medyczne, szkody łowieckie) Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami we sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju odszkodowań, w tym m.in. odszkodowań komunikacyjnych, odszkodowań z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, odszkodowań z tytułu szkód łowieckich, itp.

 

Sprawy karne

(obrona ws. karnych, przedterminowe zwolnienie) Udzielamy porad prawnych oraz podejmujemy się obrony naszych klientów w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych, a nadto przygotowujemy prywatne akty oskarżenia, powództwa adhezyjne, wnioski o przerwę w odbywaniu kary lub o warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.

 

Egzekucja długów

(dochodzenie należności, ochrona dłużników) Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi we wszelkich sprawach związanych z egzekucją długów. Świadczymy usługi zarówno dla klientów będących wierzycielami (zawieranie ugód z dłużnikami klienta, sądowe dochodzenie roszczeń, egzekucja komornicza i administracyjna, zabezpieczanie należności), jak i dla klientów będących dłużnikami (zawieranie ugód z wierzycielami klienta, negocjacje z bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami windykacyjnymi, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika, itp.).

 

Sporządzanie pism

(wnioski, odwołania, umowy) Przygotowujemy dla naszych klientów wszelkiego rodzaju wnioski, skargi, zażalenia i odwołania od decyzji administracyjnych, a także różnego rodzaju umowy. Opiniujemy również podpisywane przez klientów umowy.

 

Ochrona praw konsumenta

(niezgodność towaru z umową, gwarancja) Pomagamy naszym klientom w egzekwowaniu ich praw konsumenckich wynikających z niezgodności zakupionego towaru z umową lub z faktu zawarcia umowy na odległość, a także w zakresie przysługujących im roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.

 

Sprawy pracownicze

(zwolnienie z pracy, wynagrodzenie, mobbing) Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy (odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, dochodzenie zapłaty wynagrodzeń, dodatków i odpraw, dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy, dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu lub dyskryminacji).

 

Zastępstwo procesowe

(reprezentacja przed sądami i innymi instytucjami) Reprezentujemy naszych klientów przed wszelkimi sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami polubownymi, organami administracji publicznej, w sprawach, w których nasi klienci są stroną lub uczestnikiem.

Oferta dla firm

Podział majątku, prawo spadkowe, prowadzenie spraw rodzinnych, rozwody, spraw spadkowych © Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C Juzwa Ogrodnik Bugaj-Bek
Projekt graficzny i realizacja: Studio Graficzne AM - Strony internetowe Szczecin

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies